ANA KONULAR

Kongre Mottosu: İNOVATİF DÜŞÜN HEMŞİRELİKTE FARK YARAT

Alt  Temalar

 • Sağlıkta İnovasyon
 • Sağlıkta İnovasyon ve İşbirlikçileri
 • Hemşirelikte İnovasyon
 • Hemşirelikte İnovasyon Gereksinimleri
 • Hemşirelikte İnovasyon ve Liderlik
 • Hemşirelikte İnovasyon Kültürü
 • Hemşirelik Bakımında İnovasyon
 • Hemşirelik Eğitiminde İnovasyon
 • Hemşirelik Yönetiminde İnovasyon
 • Hemşirelik İnovasyonunda Fırsatlar ve Zorluklar
 • Hemşirelikte Girişimcilik
 • Hemşirelikte Kuşaklar Arası Değişim ve İnovasyon
 • İnovatif Fikir Geliştirme ve Uygulama
 • İnovatif Ürünlerde Belgelendirme ve Koruma Süreci
 • İnovatif Ürünlerde Pazarlama
 • İnovatif Ürünlerde Tanıtım ve Reklam
 • İnovasyonda Roller
 • İnovasyon Standartları
 • İnovasyon Başarıları ve  Sırrı
 • İnovasyon ve Sürdürülebilirlik
 • Hemşirelikte Simülasyon
 • Hemşirelikte Kalite ve Akreditasyon
 • Hemşirelik Ar-Ge Çalışmaları
 • Hemşirelikte Bilişim ve Teknoloji
 © 2020 | İnovatif Hemşirelik Derneği | All Rights Reserved