BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildiri özetlerinin son gönderme tarihi 11 Eylül 2020'dir.
Hakem Kurulu tarafından değerlendirilen ve seçilen tam metin bildiriler "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi"nde yayınlanacaktır.

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

 1. Bildiriler sadece online bildiri özeti gönderim sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Posta, faks ya da e-posta yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Bildiriler Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 3. Bildiri özetleri en az 300 en fazla 500 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 4. Özet, özet formu sınırları içinde İngilizce ve Türkçe yazılmalıdır.
 5. Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir. Araştırma özeti yapılandırılmış olmalıdır. Özet; giriş ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır.
 6. Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla 5 olmalıdır.
 7. Bildiri özet başlığı kısa olmalı ve özeti yansıtmalıdır.
 8. Bildiri özetlerinin son gönderme tarihi 11 Eylül 2020'dir.
 9. Tam metinlerin gönderim zamanı 11 Eylül 2020'de başlayıp 1 Ekim 2020'de son bulmaktadır.
 10. Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar.
 11. Online olarak sisteme gönderilmiş olan bildiriler silinemez ve değiştirilemez.
 12. Bildirinizi sisteme gönderme işleminiz sırasında online sistemde doldurulması zorunlu alanları doldurduğunuzdan emin olunuz.
 13. Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir.
 14. Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçları, bildirinin sisteme gönderilmesi sürecinde kayıt işleminde belirtilen e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir. Bu nedenle bildiri özetini sisteme gönderen yazar, bildiri sunumunu yapacak yazar olmalıdır.
 15. Sözel sunum veya poster olarak kabul edilen tüm bildiri özetlerinin Kongresi Programında ve Bildiri Kitabında yayınlanabilmesi için bildiri sunumunu (poster/sözel) yapacak olan yazarların kongre kayıtları ve ilgili tüm ödeme işlemlerini 5 Ekim 2020 tarihine kadar yapmış olmaları gerekmektedir.
 16. Bir yazar en fazla 4 bildiri için kongreye kayıt olabilmektedir.
 17. Akademik teşvik bünyesinde yer alan İnovatif Ürün Sergisi için katılım ücreti her bir eser içindir. İki veya daha fazla eser sunmak isteyenlerin ekstra eser sunum ücreti ödemesi gerekmektedir.
 18. Karma sergi katılım belgesi sadece eser sunan katılımcılara verilecektir. Karma sergi için inovatif ürüne, hizmete veya yönteme ait poster, ürün prototipi vb. materyaller kabul edilmektedir. Ürün sahibi ürün sergi materyali konusunda sergi başvurusunda ayrıntılı bilgi vermelidir. 

Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları

 1. Bildiri, Microsoft Word Programında A4 kâğıda sol,üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bildiri, kaynakça ve tablolar dahil en çok 10 sayfa olmalıdır.
 2. Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 3. Araştırma yazılarında: Giriş, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümleri yer almalıdır. Derleme yazılarında: Özet, konu ile ilgili başlıklar, kaynaklar bölümleri yer almalıdır.
 4. Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfibüyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.
 5. Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 6. Metin referansları ve referans listesi için Amerikan Psikologlar Derneği (APA) Yayın Kılavuzu kullanılmalıdır.

Dikkat Edilecek Noktalar

 1. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 2. Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 3. Sadece Davetli Konuşmacılarımız bildiri özetlerini göndermek için “Davetli Konuşmacı” seçeneğini kullanmalıdırlar.

Sözel ve Poster Bildiri Sunum Kuralları

 1. Sözel sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 2. Sözel bildiri sunum süresi en fazla 7 dakika (sunum ve tartışma) olacak şekilde planlanmaktadır.
 3. Bildiriniz sözel olarak kabul edilip, kabul mektubu tarafınıza iletildiğinde 7 dakikalık video sunumunuzu hazırlayarak Google Drive, Yandex Disk, Dropbox veya WeTransfer benzeri dosya yükleme sistemlerine yükleyerek linkini [email protected] adresine iletebilirsiniz... (Sözel sunumunuzun video kaydı desteği için lütfen [email protected] adresinden Organizasyon Sekretaryası’na danışınız...)
 4. Posterler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanacaktır.
 5. Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.
 6. Posterler e-poster olarak sunulacak ve dijital kongre sistemi üzerinden yayınlanacaktır. Bu nedenle kabul edilen e-posterlerinizin tek sayfa olacak şekilde Word veya PowerPoint uygulamaları üzerinden hazırlayarak PDF formatında en geç 5 Ekim 2020 tarihine kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.
 7. Posterler için dikey 16:9 format kullanılacaktır. PowerPoint Dosya > Sayfa Yapısı menüsü üzerinden posterinizi Genişlik: 18 cm ve Yükseklik: 32 cm olacak şekilde boyutlandırıp Farklı Kaydet yöntemiyle PDF olarak kaydedebilirsiniz. Poster sunumunuz için hazırladığınız PDF dosyayı bildirinize ait dört hanelik bildiri numarası ile adlandırmanız gerekmektedir. (Örnek: 0032.pdf)

ÖDÜLLER

Kongre Bildiri Ödülleri

Kongremizde sözel ve poster bildiri olarak sunulmuş ve Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından seçilmiş olan sözel ve poster çalışmalara "2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi Sözlü ve Poster Ödülleri" verilecektir. Olgu sunuları ve derlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ödül almaya hak kazanan bildiriyi, birden fazla araştırmacı hazırlamışsa, araştırmacılar ödülü aralarında paylaşacaktır. Ödül kazanan araştırmacılar, Kongre Kapanış Töreni’nde açıklanacak ve bu sırada ödülleri kendilerine verilecektir.

 © 2020 | İnovatif Hemşirelik Derneği | All Rights Reserved