DAVET


Sevgili Öğrencilerimiz;

Hemşireler hizmet sunumlarında etkin ve istendik sonuçları yakalayabilmek için sürekli değişime ayak uydurmak ve inovasyon sürecini hizmetlerine entegre etmek zorundadırlar. Hemşirelik eğitiminin en temel yapı taşlarından birisi de bireylerde yaratıcılığı geliştirmektir. Mesleki eğitimin ilk basamağında hemşirelik öğrencilerine ilk öğretilen ilkelerden biri de “Hemşire Yaratıcıdır” yaklaşımıdır. Değişen sağlık bakım gereksinimleri dikkate alındığında hemşirelik yaratıcı, araştırıcı, bilgiye ulaşan, bilgi üreten ve bilgiyi kullanabilen meslek üyelerine ihtiyaç duymaktadır.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüs pandemisi nedeniyle kongreler gibi yüksek katılımlı organizasyonlarda önlem süreçleri kapsamında yeni tedbir ve düzenlemelere gidilmektedir. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve YÖK tarafından yapılan tüm kongre ve toplantıların dijital platformda yapılması önerileri dahilinde bu yıl ki toplantımız olan “2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi”ni 22-24 Ekim 2020 tarihinde “Dijital” olarak yapmayı planlıyoruz. Bu yıl kongremizde bir ilk olarak 1. İnovatif Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu'nu da 24 Ekim 2020 tarihinde öğrencilerimizin katkı ve katılımları ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Sempozyumumuzda öğrencilerimizin inovatif buluşlarıyla katılabilecekleri yarışmamızla birlikte alanında etkin hocalarımızın ve sizlerin sunumları ile bilimsel bir şölen yaşatmayı hedefliyoruz. Sempozyumumuza katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR
Dernek ve Kongre Başkanı Kongre Başkanı

 © 2020 | İnovatif Hemşirelik Derneği | All Rights Reserved