KONGRE KAPSAM VE İÇERİĞİ

2. ULUSLARARASI İNOVATİF HEMŞİRELİK KONGRESİ
KAPSAM VE İÇERİĞİ

Farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve uygulamak olarak tanımlanan inovasyon terimi, artık her alanda sık duyduğumuz terimler arasında yer alıyor. Hemşirelikte inovasyon sürecinin başlatılmasının temel basamaklarını; fırsat yaratmak, motivasyonu sağlamak, yol gösterici süreçleri desteklemek ve süreci cazip hale getirecek modeller ortaya çıkarmak oluşturur. 2012 yılından itibaren hemşirelik hizmet sunumlarında etkin ve istendik sonuçları yakalayabilmek, sürekli değişime ayak uydurmak ve inovasyon sürecini hizmetlerimize entegre etmek amacıyla inovasyon çalışmalarımızı yürütmekteyiz. 2018 yılında da hemşirelikteki 6 yıllık inovasyon deneyimlerimizi 4-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul, Hilton Kozyatağı Otel’de gerçekleştirdiğimiz "I. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi" ile taçlandırdık. Kongreye hem yurtdışından hem de ülkemizden birçok sağlık profesyonelinin yanında Sağlık Bakanlığı yöneticileri, Üniversite yöneticileri, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, STK yöneticileri, akademisyenlerin ve öğrencilerin yer aldığı 300'ün üzerinde katılım ve inovasyon yarışmamıza 275 inovatif ürünle meslektaşlarımızın katılımı sağlandı.

Bir sonraki toplantımız olan "II. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi”ni 22-24 Ekim 2020 tarihleri arasında dijital kongre olarak yapmayı planlıyoruz. En güncel, yenilikçi ve farkındalığın arttırılmasına yönelik multidisipliner bir organizasyonla hazırladığımız kongre programını sizlerle paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

SBÜ Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve İnovatif Hemşirelik Derneği ortak katılımıyla düzenlenen kongremize hem Bakanlık düzeyinde hem de Türkiye genelinde bir çok hastane ve üniversiteden sağlık profesyonelleri (akademisyen, doktor, hemşire ve ebe) katılacaktır. Kongremizde geçmiş yıllarda yapılan yarışma kapsamında geliştirilen 512 inovatif ürünün içerisinde belgelendirme süreci tamamlanan erişkin, çocuk ve yenidoğanların tedavi bakım sürecini iyileştirmeye yönelik geliştirilen ürünlerde sergilenecektir.

Kongre bünyesinde ana konsept alınan inovatif ürün içerikleri aşağıda belirtilmiştir.

  • Yenidoğan yoğun bakım ünitesi ürünleri (beslenme ürünleri, tıbbi sarf malzemeler, tıbbi cihazlar, anne sütü ve formül süt ürünleri, bakım ürünleri, tedavi ürünleri)
  • Çocuk Klinikleri ürünleri (beslenme ürünleri, tıbbi sarf malzemeler, tıbbi cihazlar, bakım ürünleri, tedavi ürünleri)
  • Kadın hastalıkları ve doğum ürünleri (beslenme ürünleri, tıbbi sarf malzemeler, tıbbi cihazlar, bakım ürünleri, travay ürünleri, cerrahi ürünler, tedavi ürünleri)
  • Cerrahi ve dahili klinik ürünleri (beslenme ürünleri, tıbbi sarf malzemeler, tıbbi cihazlar, bakım ürünleri, travay ürünleri, cerrahi ürünler, tedavi ürünleri)

Bu süreçte bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlar etkinlik sponsorları olarak gerekli yerlerde duyurulacaktır. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Kongre Düzenleme Kurulu

 

 

 

 © 2020 | İnovatif Hemşirelik Derneği | All Rights Reserved