BİLİMSEL PROGRAM23 EKİM 2020
08:30 - 09:30 Açılış Konuşmaları
  Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğr. Üyesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İHDER ve Kongre Başkanı
  Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Kongre Başkanı
  Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU, İstanbul İl Sağlık Müdürü
  Prof. Dr. Erhan AKDOĞAN, TÜSEB Başkanı
  Prof. Dr. Cevdet ERDÖL, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
  Prof. Dr. Hasan MANDAL, TÜBİTAK Başkanı, TÜBİTAK Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi
09:30 - 09:55 Hemşirelikte İnovasyon Yarışma Ödül Töreni
  KONFERANS 1
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hasan MANDAL1, Prof. Dr. Cevdet ERDÖL2
1TÜBİTAK Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesİ* (Tensipleri halinde...)
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü* (Tensipleri halinde...)
10:00 - 10:30 İnovasyonda Destek ve İş Birliği Modeli: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Konuşmacı: Cengiz ULTAV, TTGV Yönetim Kurulu Başkanı
10:30 - 10:40 Tartışma
10:40 - 10:50   Kahve Arası
  KONFERANS 2
"İNOVASYONDA YETKİNLEŞMEK"
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL1, Prof. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM2
1TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı
2TÜSEB Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanı
10:50 - 11:10 İnovasyonda Başarıya Giden Yol: ASELSAN
Konuşmacı: Murat ŞEREFOĞLU, ASELSAN, Yaşam Destek ve Tanı Sistemleri Prog. Mdl.
11:10 - 11:15 Tartışma
11:15 - 11:25   Kahve Arası
  KONFERANS 3
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Semra KAYATAŞ ESER1, Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH2
1SBÜ Zeynep Kamil Hastanesi Başhekimi, SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi
2SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğr. Üyesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İHDER ve Kongre Başkanı
11:25 - 11:45 İnovasyonda Yetkinleşmek ve Uluslararası İş Birlikleri
Konuşmacı: T. Ufuk EREN, Volitan Global Healthcare, Technology, Management, Investment
11:45 - 11:50 Tartışma
11:50 - 13:00   Öğle Arası
  1. OTURUM
"SAĞLIKTA İNOVASYON SÜRECİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİ"
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ1, Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM2
1İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlıklık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı
2Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı
13:00 - 13:20 İnovasyon Süreci ve Çalışmaları: İngiltere Örneği
Konuşmacı:  Assoc. Prof. MBE. Stacy JOHNSON, University of Nottingham School of Health Science, Healthcare Leadership, Innovation and Entrepreneurship.UK
13:20 - 13:40 İnovasyon Süreci ve Çalışmaları: Almanya Örneği
Konuşmacı: Prof. Renate TEWES, Medical School Hamburg, Case and Care Management, Germany
13:40 - 14:00

İnovasyon Süreci ve Çalışmaları: Bulgaristan Örneği
Konuşmacı: Prof. Silviya BORISOVA DIMITROVA, Medical University-Varna, The Faculty of Public Health- Department of Nursing Care

14:00 - 14:15   Kahve Arası
  KONFERANS 4
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR1, Prof. Dr. İlhan SATMAN2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı
2TÜSEB Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Başkanı
14:15 - 14:45 Yenilikçi Sağlık Teknolojilerinin Hasta Başına Yolculuğu
Konuşmacı: Prof. Dr. Banu ONARAL, Biomedical Engineering and Electrical Engineering at Drexel University
14:45 - 14:50 Tartışma
  2. OTURUM
"İNOVASYON SÜRECİNDE YAPI TAŞLARI"
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN1, Dr. Öğr. Üyesi Dilek COŞKUNER POTUR2
1İÜ Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi -KASHED Başkanı
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi
14:50 - 15:05 İnovatif Fikir Oluşturma ve Geliştirme
Konuşmacı MSc. Ayşegül ALİOĞULLARI, TÜSEB Tıbbi Cihaz Ar-Ge Koordinatörlüğü İnovasyon Birim Sorumlusu / İHDER YK Üyesi
15:05 - 15:20 İnovatif Fikri Ürüne Dönüştürme
Konuşmacı: Doğan TAŞKENT, Elektrik - Elektrofizik Mühendisi, İnovasyon Danışmanı
15:20 - 15:35 İnovatif Üründe Belgelendirme ve Koruma Süreci
Konuşmacı: Güldenur ÖZTEMUR, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknopolis Teknoloji Transfer Ofisi, Patent Vekili
15:35 - 15:50 İnovatif Ürünlerde Sanayi Değerlendirme Süreci
Konuşmacı: Mehmet GÜLEZ, İnovasyon Lideri
15:50 - 16:05 İnovatif Ürünlerde Tanıtım ve Marka Oluşturma
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bengi ÖZÇELİK, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
16:05 - 16:20 İnovasyon Standartları
Konuşmacı: Müjgan ÇETİN, Sistem Yönetim Danışmanlığı
16:20 - 16:40 Tartışma
16:40 - 16:50   Kahve Arası
  3. OTURUM
"İNOVATİF ÜRÜNLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNDE TEŞVİKLER VE YASAL DÜZENLEMELER"
  Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Orhan ÇÖMLEK1, Prof. Dr. Kazım Yalçın ARĞA2
1Teknopolis Başkanı, SBÜ Öğr. Üyesi
2TÜSEB Ar-Ge Direktörü, Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Öğr. Üyesi
16:50 - 17:05 İnovatif Ürünlerde Teşvik, Yönlendirme, Yasal Düzenleme
Konuşmacı: Prof. Dr. Kazım Yalçın ARĞA, TÜSEB Ar-Ge Direktörü
17:05 - 17:20 İnovatif Ürünlerde TÜBİTAK Süreçleri
Konuşmacı: Prof. Dr. Şaban TEKİN, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi , SBÜ Öğr. Üyesi
17:20 - 17:35 İnovatif Ürünlerde KOSGEB Destekleri
Konuşmacı: Zeynep KASIMOĞLU, KOSGEB Boğaziçi Müdürü
17:35 - 17:50 İnovatif Ürünlerde Teknoloji Transfer Ofisleri
Konuşmacı: Mesut YURTCU, SBÜ Teknoloji Transfer Ofisi Proje Koordinatörü
17:50 - 18:00 Tartışma
Not: * Tensipleri halinde...
24 EKİM 2020
  KONFERANS 5
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Anayit Margirit COŞKUN1, Prof. Dr. Hediye ARSLAN ÖZKAN2
1Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı
2Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı
09:00 - 09:30 İnovatif Ürünlerde Start-up ve Olgunlaştırma Ortamları
Konuşmacı: Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK, İnoVita Proje Koordinatörü
  4. OTURUM
"İNOVASYON KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASINDA BAŞARI ÖYKÜLERİ VE İŞ BİRLİĞİ MODELLERİ"
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Emine İYİGÜN1, Prof. Dr. Sevim BUZLU2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi Dekanı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı
09:30 - 09:45 Teknopark İstanbul
Konuşmacı: Gürol ÜZENÇ, Kuluçka Merkezi Yöneticisi
09:45 - 10:00   İnovatif Örgüt Kültürü Oluşturma ve Hemşirelikte İnovasyon Akademisi
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğr. Üyesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İHDER ve Kongre Başkanı
10:00 - 10:15 SBÜ Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi (METÜM)
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Hilal PEKER ÖZTÜRK, METÜM Müdür Yard.
10:15 - 10:30  Üniversite-Sanayi İş Birliği Modeli
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi İlker KÖSE, Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü
10:30 - 10:45 Tartışma
10:45 - 11:00   Kahve Arası
  5. OTURUM
"İNOVASYONUN GELİŞTİRİLMESİNDE SİVİL TOPLUM KURUMLARININ ROLÜ"
  Oturum Başkanları: Erkin DELİKANLI1 Zekeriya AVŞAR2
1Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı
2Çapa Medikal YK Üyesi, İVEK YK Üyesi
11:00 - 11:15 İnovasyonun Geliştirilmesinde MASİAD İş Birliği Modelleri
Konuşmacı: Fevzi Akif Tolga SÖZEN, Marmara Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği (MASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
11:15 - 11:30 İnovasyonun Geliştirilmesinde SADER İş Birliği Modelleri
Konuşmacı: Tansu HALICI, Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER) Yönetim Kurulu Başkanı
11:30 - 11:45 İnovasyonun Geliştirilmesinde MEDİKÜM İş Birliği Modelleri
Konuşmacı:Op. Dr. Ahmet AYDEMİR, MEDİKÜM, MediClusTR Yönetim Kurulu Başkanı
11:45 - 12:00 İnovasyonun Geliştirilmesinde İVEK İş Birliği Modelleri
Konuşmacı: Hüseyin SARPKAYA, İVEK Tıbbi Cihaz ve Teknolojileri Komisyonu Başkanıı
12:00 - 12:15 İnovasyonun Geliştirilmesinde Keiretsu Forum Türkiye Melek Yatırımcılar Ağı İş Birliği Modelleri
Konuşmacı: Hulusi BERİK, Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
12:15 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:30   Öğle Arası
  6. OTURUM
"BİLİŞİM VE TEKNOLOJİDE İNOVASYON"
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Semiha AKIN1, Dr. Öğr. Üyesi Nuran AYDIN ATEŞ2
1SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı
2Medipol Üni. Ebelik ABD Öğr. Üyesi, Hemşirelikte Bilişim Derneği Başkanı
13:30 - 13:45 Sağlıkta Yapay Zeka ve Robotlarla Değişim
Konuşmacı: Prof. Guillaume ALINIER, School of Allied Health Professions, Midwifery, and Social Work University of Hertfordshire, UK
13:45 - 14:00 Sağlıkta Yapay Zeka
Konuşmacı: Dr. Yusuf YEŞİL, Digital Health, Yesil Science
14:00 - 14:15 Hemşirelikte Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Nuran AYDIN ATEŞ, Medipol Üni. Ebelik ABD Öğr. Üyesi, Hemşirelik Bilişimi Derneği Başkanı
14:15 - 14:25 Tartışma
  7. OTURUM
"HEMŞİRELİKTE ÇOK YÖNLÜ İNOVASYON"
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN1, MSc. Ümmühan KILIÇ2
1Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
2TÜSEB Dış İlişkiler Daire Başkanı
14:25 - 14:40 Eğitimde İnovatif Yaklaşımlar
Konuşmacı: Prof. Dr. Yurdanur DİKMEN, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekanı
14:40 - 14:55 Araştırmada İnovatif Yaklaşımlar
Konuşmacı: PhD. Anne FLODEN, Clinical Researcher in Organ Donation, Director of Research
14:55 - 15:10 Bakımda İnovatif Yaklaşımlar
Konuşmacı: Doç. Dr. Emine KOL, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
15:10 - 15:25 Liderlikte İnovatif Yaklaşımlar
Konuşmacı: Doç. Dr. Elif GÜRSOY, ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, HELİD Başkanı
15:25 - 15:55 Hemşirelikte Kalite İyileştirme ve İnovasyonu Teşvik Etme Modeli
1.Konuşmacı: MSc. Linda KELLY, Assistant Director of Nursing: Safe and Effective Care QIIC, Trust HQ, UK
2.Konuşmacı: Mrs. Brenda CARSON: Senior Lead Nurse for Patient Safety and Quality Improvement
15:55 - 16:00 Tartışma
16:00 - 16:15   Kahve Arası
  8. OTURUM
" İNOVASYON BAŞARI ÖYKÜLERİ"
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Elif GÜRSOY1, MSc. Aytül SEZER2
1ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, HELİD Başkanı
2TÜSEB Tıbbi Cihaz Ar-Ge Koordinatörlüğü Belgelendirme Birim Sorumlusu / İHDER Yönetim Kurulu Üyesi
16:15 - 16:25 Albert Sesli Yanıt Sistemi
Konuşmacı: Serdar GEMİCİ, Co-Founder at Albert Health
16:25 - 16:35 Sağlık Eğitiminde AR/VR Uygulamaları
Konuşmacı: Fırat KAÇMAZ, AR/VR Experience Developer
16:35 - 16:45 Ağlama Sensörü
Konuşmacı: MSc. Derya KILINÇ, ZKH Çocuk Acil Sorumlu Hemşiresi
16:45 - 16:55 Stomakit
Konuşmacı: Hem. Özlem OKTAY, Aile Danışmanı
16:55 - 17:05 İnovatif Ürün Örnekleri
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Melike DİŞSİZ, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğr. Üyesi
17:05 - 17:15 Elle Süt Sağma Cihazı
Konuşmacı: Ayşegül KURT, ZKH Laktasyon Hemşiresi
17:15 - 17:25 Atık Ayrıştırma Sistemi
Konuşmacı: Semra KESKİN, TÜSEB Tıbbi Cihaz Ar-Ge Koordinatörlüğü Sektörel İşbirliği Birim Sorumlusu / İHDER Yönetim Kurulu Üyesi
17:25 - 17:35 İnovatif Ürün Geliştirmede Yetkinlik
Konuşmacı: Ülkü MİSKET, ZKH Sorumlu Hemşiresi
17:35 - 17:45 Tartışma
17:45 - 18:00  Bildiri Ödül Töreni ve Kapanış
Not: * Tensipleri halinde...

24 EKİM 2020
08:30 - 09:00 Kayıt
09:00 - 09:30 Açılış Konuşmaları
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğr. Üyesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İHDER ve Kongre Başkanı
Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı
09:30 - 10:00 İnovasyon Yarışma Ödül Töreni
  İnovasyon Projesi Birincisi Sunumu
  İnovasyon Projesi İkincisi Sunumu
  İnovasyon Projesi Üçüncüsü Sunumu
  KONFERANS
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR1, Çağrı GÜRCÜOĞLU2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi
10:00 - 11:00 Sağlıkta Gelecek
Konuşmacı: Prof. Dr. Melih BULUT, Sağlıkta İşbirliği Platformu Başkanı
11:00 - 11:15   Kahve Arası
  1. OTURUM
"HEMŞİRELİKTE ÇOK YÖNLÜ İNOVASYON"
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Sonay GÖKTAŞ1, Zeynep ATEŞ2
1SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi
11:15 - 11:30 Eğitimde İnovatif Yaklaşımlar
Konuşmacı: Prof. Dr. Yurdanur DİKMEN, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dekanı
11:30 - 11:45 Hemşirelikte İnovasyon Dersinin Öğrenci Gözüyle Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Gülsüm ATICI, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi
11:45 - 12:00 Bakımda İnovatif Yaklaşımlar
Konuşmacı:  Doç. Dr. Emine KOL, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
12:00 - 12:15 Liderlikte İnovatif Yaklaşımlar
Konuşmacı: Doç. Dr. Elif GÜRSOY, ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, HELİD Başkanı
12:15 - 12:25 Tartışma
12:25 - 13:30   Öğle Arası
  2. OTURUM
"HEMŞİRELİKTE İNOVASYON SÜRECİ"
  Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Melike DİŞSİZ1, Büşra NAS2
1SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğr. Üyesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi
13:30 - 13:45 Hemşirelikte İnovasyonun Yeri ve Önemi, Hemşirelikte İnovasyon Örnekleri
Konuşmacı: Ensar DİKGÖZ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi 
13:45 - 14:00 Hemşirelikte Yeni Fikir Geliştirme, Bir Fikrim Var Ne Yapmalıyım?
Konuşmacı: Çağrı GÜRCÜOĞLU, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi
14:00 - 14:15 Hemşirelikte Yeni Fikirlerde Patent ve Faydalı Model Alma Süreci
Konuşmacı: MSc. Ayşegül ALİOĞULLARI, TÜSEB, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Doktora Öğrencisi
14:15 - 14:30 Patentli Ürünüme Nasıl Destek Alabilirim?
Konuşmacı: Güldilek YAVUZ ERTEKİN, İş Geliştirme ve Proje İzleme Uzmanı
14:30 - 14:45 Patentli Ürünümü Nasıl Hayata Geçirebilirim?
Konuşmacı: Hem. Özlem OKTAY, Aile Danışmanı
14:45 - 14:55 Tartışma
14:55 - 15:10   Kahve Arası
  3. OTURUM
"HEMŞİRELİKTE TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM"
  Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Nuran AYDIN ATEŞ1, Sena Nur ÇAĞLI2
1Medipol Üni. Ebelik ABD Öğr. Üyesi, Hemşirelik Bilişimi Derneği Başkanı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi
15:10 - 15:25 Teknolojik Gelişmelerin Hemşirelik Mesleğine Yansımaları
Konuşmacı: Sara HOSSEINPANAHITAZEHABAD, SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Uluslararası Hemşirelik Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi           
15:25 - 15:40 Hemşirelik Bilişiminde Yeterlilikler
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Nuran AYDIN ATEŞ, Medipol Üni. Ebelik ABD Öğr. Üyesi, Hemşirelik Bilişimi Derneği Başkanı
15:40 - 15:50 Tartışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2020 | İnovatif Hemşirelik Derneği | All Rights Reserved